Tim Kirke

Afstand: 12.93 Km

 | +45 9733 3658 |  MDK@KM.DK | 
Kirken består af romansk skib, kor fra renassancen, gotisk tårn. Relief, stenhugger med spidshammer, i kvadersten nederst i korets sydmur. Oprindeligt vindue i skibets nordmur med glasmosaik af Jais Nielsen fra 1957. Altertavle i renæssancestil, ca. 1590. Alterbord beklædt med keramikkakler af Jais Nielsen, 1957. romansk granitdøbefont. Prædikestol fra højrenæssance med nye malerier af Niels Larsen Stevns i felterne. Epitafium over Knud Gyldenstierne, død 1636, og hans familie. I våbenhuset 3 middelalderlige gravsten, bl.a. over medlemmer af Gyldenstierne-slægten. 2 klokker. Den store ifølge traditionen hjembragt af Peder Gyldenstierne under 7-årskrigen fra en svensk kirke.

Opdateret af: VisitVesterhavet  | turist@visitvesterhavet.dk