Klitterne

Afstand: 11.75 Km

Naturens værn mod vesterhavet. Klitterne langs Vesterhavet er som naturtype noget særligt, og de store klitstrækninger er enestående i europæisk sammenhæng. Områderne omkring klitten er blevet et yndet ferie- og friluftsmål, både for danske og udenlandske besøgende. Klitterne er opstået ved, at havet igennem tiderne har aflejret sand på stranden. Vinden har ført det ind over land, hvor det er blevet opfanget af forhindringer og har dannet klitter. Et stort problem på Vestkysten er nedbrydningen af klitterne. Storme og havstrømmen har igennem årene taget mange meter af klitterne i en sådan grad, at man flere steder har været bange for, at havet skulle bryde igennem. For at sikre sig mod dette, er der nogle steder blevet lavet stengærder på stranden eller høfter ud i vandet. Andre steder har man valgt at sikre kysten v.h.a. strandfodring. Havneindløbet i Hvide Sande er konstant ved at sande til, hvorfor man vil se sandpumper ligge mellem molerne for at suge sand væk, så skibene kan komme ind og ud af havnen. Sandet bliver derefter pumpet op på stranden for at beskytte klitterne under eventuelle storme. Klitterne er dog mere sårbare, end man umiddelbart tror. For at sikre dem mod sandfygning, plantes hele tiden nye marehalme og hjelme. Dette arbejde er yderst vigtigt, for beskyttelse af klitterne er en forudsætning for vores eksistens. Derfor anmoder vi vores gæster om kun at benytte de afmærkede stier og under ingen omstændigheder grave i klitterne. Kun ved at respektere naturen kan vi bevare den.

Opdateret af: Destination Vesterhavet, Hvide Sande  | turist@visitvesterhavet.dk
Fotograf: Destination Ringkøbing Fjord