Havnen i Ringkøbing

Afstand: 0.43 Km

Molen og det gamle havnebasin fra 1904-05 blev anlagt for at sejle materialer til opførelsen af Lyngvig Fyr 1906. I den ældre søfartstid klages jævnlig over manglen på anløbsbro, så skibene måtte ankre op på lavt vand. Det vestlige bassin er fra 1928 og anlagt forud for åbningen af Hvide Sande slusen. 1958-1997 domineredes denne del af Nordsøværftet, en stor og travl arbejdsplads, der brat lukkede. Siden er størstedelen af værftets arealer overtaget af vindmøllefabrikken Vestas, der har opført nye administrationsbygninger og produktionshaller.

Havnefrontens vartegn er dem gamle Toldbod fra 1843. Fra overetagen holdtes øje med skibssfarten. Toldboden blev siden beboelse. I en kort årrække fra 1995 var den indrettet som spiserestaurant. Bemærk trappen af gamle gravsten fra 16-1700 tallet. Den rødmalede magasinbygning på Havnepladsen med flagstang og udkigsbalkon er tegnet af Plesner 1906 og bruges fortsat til havnens materiel. Den gamle havn benyttes af fjordfiskerne og fritidssejlere. Kranen stammer fra Hvide Sande, hvor den ca. 1912-15 brugtes til at få lukket det brede udløb fra 1908 med betonblokke.

Havnepladsen har fået fin ny brolægning efter opførelsen 2004 af en erhvervsejendom, der nu dominerer pladsen. Øst for den gamle havn ligger fiskernes redskabshuse, en malerisk og selvgroet skurbebyggelse med øgenavnet " indianerlejren ". I øvrigt domineres forlandet ud for den gamle del af byen af rådhuset fra 1970 tegnet af Fl. Bay-Jørgensen.

Opdateret af: VisitVesterhavet  | turist@visitvesterhavet.dk
Fotograf: Destination Ringkøbing Fjord